profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Vier jaar en ze had nu al het gevoel dat ze tekortschoot’ hetkind.org/?p=60202

Ongeveer 10 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Gratis symposium in Nijmegen: ‘Pedagogische Tact als antwoord’ op 30 mei

13 mei 2013

robvanderpoel

Na Utrecht (Marnix Academie) en Den Bosch (Fontys) zal op donderdagmiddag 30 mei een volgend symposium plaatsvinden rondom het begrip en de betekenis van Pedagogische Tact voor de onderwijspraktijk. Maandelijks doet het NIVOZ een lerarenopleiding aan met een inspirerend programma, waarin  de volgende vraag centraal staat. Hoe word je een tactvolle leraar, een leraar waarmee leerlingen willen werken, dus een effectieve leraar? De bijeenkomst  op de Pabo Groenewoud in Nijmegen (HAN), aan de Groenewoudseweg 1, begint om 17.00 uur. Ze is bedoeld voor alle  (aankomende) leraren en schoolleiders, voor ouders en voor onderwijsmensen die weten dat de relatie bepalend is voor de ontwikkeling en de prestaties van kinderen. Meld je snel aan, want er zijn nog maar enkele tientallen plaatsen.

Het NIVOZ zal maandelijks een lerarenopleiding en/of Pabo bezoeken, waarbij de inhoud telkens opnieuw verrassend, afwisselend en inspirerend zal blijven. Op de Marnix Academie (14 februari) en op Fontys in Den Bosch (9 april) zijn eerder speciale avonden gehouden over Pedagogische Tact (zie foto recht).

Een symposium Pedagogische Tact bestaat uit drie vaste onderdelen:

  • Een introductie tot het begrip en het fenomeen.
  • Een verhaal van een leraar die vanuit pedagogische tact handelt.
  • Een verhaal over achtergronden en actualiteiten.

In Nijmegen zullen Luc Stevens (founding father NIVOZ), Suzanne Niemeijer (docente PT) en Jelmer Evers (leraar VO) een onderdeel voor hun rekening nemen. Op de avond is ook een bijdrage van een leraar die aan de Pabo Arnhem is opgeleid. De toegang is gratis voor iedereen. Meld je wel aan vóór 25 mei a.s. bij   jose.arents@han.nl

Wacht niet te lang, want er zijn nog slechts enkele tientallen plaatsen beschikbaar.

Introductietekst:

Het systeem kraakt in zijn voegen en het onderwijs klaagt. Er worden oplossingen bedacht. Nieuwe methodes, er is meer controle en competitie. Alles om de toekomst van onze maatschappij – onze welvaart en ieders welzijn – zeker te stellen. Toch blijven de problemen dezelfde en wordt algemeen ondergepresteerd.

Maar wat hieraan te doen?
En – vooral – waar vragen onze kinderen eigenlijk om?

Pedagogische tact brengt de kern van ons onderwijs onder de aandacht. In de relatie tussen leraar en leerling ligt de basis voor ontwikkeling en prestaties, voor motivatie en zelfvertrouwen, en voor het besef van verantwoordelijkheid – het fundament van onze samenleving. Daar waar leraren tactvol handelen, is er geen schooluitval, staan geen kinderen op de gang en is orde houden geen issue meer.

Op de avond in Nijmegen wordt het belang en de betekenis van pedagogische tact getoond. Een sleutelaspect is dat een leraar zijn eigen instrument is. Het leraarschap is meer dan (bepaalde competenties) hebben, het is vooral een kwestie van (met je hele persoon leraar) zijn. Handelend vanuit pedagogische vertrekpunten én met tact.

Wat dat is, wordt het best omschreven als:

‘Op het goede moment de juiste dingen doen,
ook in de ogen van de leerling’

Zie ook www.pedagogischetact.nl


Data volgende tact-avond op een lerarenopleidingen en/of Pabo: 
KPZ Zwolle (18 juni). Voor aanmeldingen in Zwolle mail naar tact@nivoz.nl

Het boek PEDAGOGISCHE TACT is online te bestellen, maar ook op de Pabo-locatie verkrijgbaar. Het unieke werk – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en deelnemers – beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de trajecten zoals vanaf 2008 zijn aangeboden door het NIVOZ. Veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. En met een voorwoord van Kete Kervezee, voorzitter van de PO Raad.

U kunt het boek via dit bestelformulier bestellen! Een los exemplaar kost 22 euro, exclusief verzendkosten.

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische Tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis verder voort te zettenJelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs bij UniC in Utrecht

Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen.’ Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens, LOOK | Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie