profiel

Nickel van der Vorm


Nickel van der Vorm
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Vijf vertrekpunten in Fins onderwijs ter bevordering van gepersonaliseerd leren

10 november 2013

Nickel van der Vorm

In de jaren tachtig en negentig kreeg de leraar in Finland steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarbinnen is ruimte om leerlingen individuele aandacht te geven, het onderwijs te personaliseren. Lees hoe de docenten in de woorden van Onderwijsvanmorgen daar vorm aan geven. ‘Keuzevrijheid, gelijkheid en potentieel maximaliseren.’ 

map-of-finlandHieronder het eerste deel van het artikel ‘5x personalized learning in Finland’ en een filmpje wat het Finse onderwijs toelicht.

Het basisonderwijs in Finland is een combinatie van het Nederlandse primaire en secondaire onderwijs (leeftijd 7-16). Al vanaf het begin is er veel aandacht voor de individuele leerling. Hieronder 5 inspirerende voorbeelden van personalized learning uit het Finse onderwijs.

1) Docenten blijven langer verbonden aan de klas
De eerste drie jaren van het Finse basisonderwijs worden leerlingen onderwezen door dezelfde docent. Dit heeft een groot voordeel: de docent kent de leerlingen door en door, waardoor gerichte individuele aanpak beter mogelijk is. Trage leerlingen hoeven niet binnen een jaar een bepaald minimum niveau te behalen. Door deze meerjarige verbinding kan de docent na de zomervakantie gewoon verder gaan met de leerling waar deze was gebleven. De leerling krijgt hierdoor de gelegenheid om in eigen tempo competenties te verwerven

2) Differentiatie
Gelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van het Finse onderwijs. Het potentieel van elke leerling moet gemaximaliseerd worden. Om dit te bereiken wordt er in de lessen zo veel mogelijk gedifferentieerd; passende aandacht en huiswerk voor elke leerling. Dit betekent niet alleen extra aandacht voor minder getalenteerde leerlingen, maar ook dat de leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging dit ook krijgen. Heeft het kind hele specifieke behoeften, dan wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt van een aparte klas met een special-needs-docent of ‘taakleraar’.

3) Gepersonaliseerde toetsen
Hoewel onderwijs in Finland geen centrale examens kent, zijn er wel toetsmomenten. Aan deze toetsen worden geen cijfers of punten toegekend (dat is bij wet verboden) en dienen voor de docent als middel om de ontwikkeling van de leerlingen te meten.

Lees verder.

 Finland – Strong performers and successful reformers in education

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie