profiel

Annonay Andersson


Annonay Andersson
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Jeugdzorg symposium 5 februari in Bussum: dilemma’s en vragen voor 2015

18 januari 2014

Annonay Andersson

Vanaf 2015 gaat de organisatie van de jeugdzorg ingrijpend veranderen. De regie en verantwoordelijkheid komt dan bij de gemeenten te liggen. Het Jeugdzorg Symposium gaat op 5 februari in Bussum in op deze veranderingen en vragen zoals: Wat is voor het gezin het beste? Wat moet de jeugdzorgprofessional in 2015 kunnen en kennen? Het symposium is breed georiënteerd op alle professionals die bij kinderen en jeugdigen betrokken zijn Aanmelden kan hier.

agenda-jeugdzorg-symposiumWie in de jeugdzorg werkt of die van dichtbij volgt, weet met welke grote dilemma’s professionals te maken hebben. Ze nemen beslissingen die diep ingrijpen in het leven van ouders en hun kinderen.

Vanaf 2015 gaat de organisatie van de jeugdzorg ingrijpend veranderen. De regie en verantwoordelijkheid komt dan bij de gemeenten te liggen. Over hoe gemeenten dit precies gaan invullen is nog veel discussie en onduidelijkheid.

Bijvoorbeeld over de manier waarop de vrijwillige en gedwongen hulpverlening georganiseerd gaat worden. Geïntegreerd, zoals nu al gebeurt in Amsterdam? Daar werkt Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) met gezinsmanagers.

Of is het, ook na 2015, te verkiezen dat jeugdbescherming, jeugdreclassering enerzijds en vrijwillige jeugdhulpverlening anderzijds, strikt gescheiden blijven? Omdat het andere rollen betreft en er daarmee ook andere competenties mee zijn gemoeid? En – niet in de laatste plaats – omdat het daarmee voor ouders en gezinnen overzichtelijk en eerlijk blijft?

Op welke manier kunnen we dit het beste organiseren, wat is – want daar gaat het uiteindelijk om – voor de gezinnen het beste? En ook: wat moet de jeugdzorgprofessional van 2015 allemaal kennen en kunnen? Deze en andere interessante vragen komen aan bod tijdens het Jeugzorgsymposium.

Aanleiding voor dit middagsymposium zijn twee boeken die moeilijke dilemma’s binnen de jeugdzorg haarscherp in beeld brengen. Deelnemers ontvangen de twee vakboeken gratis bij hun deelname aan het congres.

Mevrouw, mag ik bij u wonen? volgt een gedragsdeskundige van een bureau jeugdzorg – op basis van haar dagboek dat ze 2 jaar bijhield – op de voet. Hoe komen de beslissingen van jeugdzorg eigenlijk tot stand? Welke overwegingen spelen mee? En hoe groot is de macht van jeugdzorg? Meer informatie over dit boek vindt u op de website van Uitgeverij SWP

Jeugdbeschermer: een vak apart geeft inzicht in de complexe wereld van de kinderbescherming. De verschillende aspecten van het beroep gezinsvoogd – de methodische, ethische en juridische dilemma’s die dit werk met zich meebrengt – passeren op een heldere en overzichtelijke wijze de revue. Ook de veranderingen in de jeugdzorg (transitie) komt uitgebreid aan bod. Meer informatie over dit boek vindt u op de website van Uitgeverij SWP

Doelgroep

Dit congres is gericht op gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals binnen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, gezondheidszorg en transitiemanagers.

Twitter mee over het Jeugdzorg  Symposium via #jeugdzorgsymposium @logacom

Programma

13.30 uur – Ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congresmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

14.00 uur  – Opening door middagvoorzitter
Olaf Stomp, hoofdredacteur Vakblad Sozio, Uitgeverij SWP

14.10 uur – Integrale aanpak in de Jeugdzorg
Eerst hadden we multiproblem gezinnen en 1 gezin 1 plan, nu hebben we transities, proeftuinen, integrale aanpak en sociale wijkteams.  Maar hoe moet t nou met de Jeugdzorg? Op de schop? In de sociale wijkteams, of er naast? Komt er nu eindelijk één oplossing? Willen we echt één oplossing en hebben we nu eindelijk DE oplossing voor het werken met kwetsbare families, gezinnen en kinderen? En kunnen we dan zonder de jeugd- specialisten?

Jeanet Zonneveld vertelt over haar landelijk programma Integrale Aanpak, van ministerie BZK. Ze licht toe waarom de integrale frontlijn aanpak veelbelovend is: wijkgericht, outreachend, gemandateerd en vanuit zowel Eigen kracht als regiefunctie van gemeente. Daarnaast komen ook instrumenten aan bod zoals de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de aanpak in gemeenten en het competentieprofiel voor de generalist. Daarnaast ook enkele kanttekeningen en kritische noten over integraal werken met gezinnen en kinderen.
Drs. Jeanet Zonneveld, landelijk projectmanager Integrale  Aanpak, ministerie BZK, Gemeenten van de Toekomst/W&L

14.40 uur – Gezinsmanager BJAA
Katherine Diaz, gezinsmanager bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

15.10 uur – Theepauze
Er staat koffie en thee met een lekkernij voor u klaar!

15.40 uur – JEUGDBESCHERMER: een vak apart
Waarom de gedwongen jeugdzorg en de vrijwillige jeugdzorg niet mogen samengaan.
In deze presentatie zal Rob van Asperen de verschillen tussen de gedwongen en de vrijwillige hulpverlening benoemen en aangeven waarom de Jeugdbescherming (volgens hem) in een aparte sector “gedwongen hulpverlening” dient op te gaan.
Rob van Asperen, auteur van het boek Jeugdbeschermer: een vak apart

16.10 uur – Mevrouw, mag ik bij wonen?
Hellen Kooijman en Maria van Rooijen vertellen waarom zij besloten om het boek Mevrouw, mag ik bij wonen? te schrijven. Zij gaan in op het imago van de jeugdzorg, de beperkte mogelijkheden van Bureau Jeugdzorg om genomen besluiten publiekelijk toe te lichten en de dilemma’s waarmee jeugdbeschermers in de praktijk te maken hebben.
Caroline Karssen, gedragswetenschapper Jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden en co-auteur Mevrouw, mag ik bij wonen?, Hellen Kooijman zelfstandig journalist en co-auteur Mevrouw, mag ik bij wonen? en Maria van Rooijen, co-auteur Mevrouw, mag ik bij wonen? en auteur voor het vaktijdschrift Jeugd en Co

16.40 uur – Paneldiscussie met zaal, onder leiding van middagvoorzitter Olaf Stomp
Tijdens de paneldiscussie is er voor deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en met de sprekers in gesprek te gaan over de onderwerpen, casussen en uitkomsten die in de middag aan bod kwamen.
Panelleden: Jeanet Zonneveld, Rob van Asperen, Caroline Karssen, Hellen Kooijman en Maria van Rooijen

17.00 uur – Netwerkgelegenheid onder het genot van een borrel en een hapje

Aanmelden kan hier.

Kijk voor meer informatie hier.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie