profiel

Nelly ter Voert


Nelly ter Voert
Bekijk mijn profiel

twitter

Onze diverse identiteiten: wat zie jij: een vrouw met hoofddoek of een moeder? Een puber met hoodie of 'n muziekfan? hetkind.org/?p=61693

Gisteren op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Na de cito: vijf belangrijke thema’s voor het maken van een schoolkeuze

14 maart 2014

Nelly ter Voert

Deze week krijgen kinderen van groep 8 de officiële uitslag van de Cito-toets en daarmee dus een advies over het schoolniveau. Een spannende week, zowel voor de school, de ouders als de kinderen. Orthopedagoog Nelly ter Voert is sceptisch over de waarde van de toets: ‘De Cito-toets zegt alleen maar wat het kind heeft onthouden de afgelopen acht jaar.’ Zij komt met vijf thema’s en bijbehorende vragen die aan het nadenken zetten over wat écht belangrijk is bij het maken van een schoolkeuze.

Afbeelding2Wat meet de Cito-toets?

De Cito-toets laat zien wat een kind heeft onthouden van acht jaar basisschool. Het zegt niets over de aangeboren talenten of de intelligentie(strategieën). Hoe belangrijk vind jij het als ouder om te weten hoe goed je kind kan onthouden in een wereld waarin alle informatie beschikbaar is via internet? Kinderen anno nu groeien op met computers en internet. Het is hun wereld, terwijl het voor veel ouders nog een ‘ding’ is. Dus: welk belang hecht jij als ouder aan de uitslag van de Cito-toets?

Geluk en talent

Vraag je of je kind het leuk gehad heeft op school? Of vraag je hem wat hij heeft geleerd? Uit onderzoek (SCP, 2010) blijkt dat Nederlandse ouders vooral willen dat hun kinderen gelukkig zijn en een gezellige tijd hebben. Ze vinden het belangrijker dat hun kind goed in zijn vel zit dan dat hij optimaal presteert. Op het moment van schoolkeuze, zijn ouders plots meer dan anders gericht op het resultaat. Maar ook bij de keuze van het vervolgonderwijs laten ze een grote stem bij de kinderen en bepaalt ‘geluk’ of ‘welbevinden’ voor een groot deel de schoolkeuze. Dit staat in schril contrast met het feit dat – zo blijkt uit onderzoeken – het tot het 25e  levensjaar duurt voordat mensen echt de consequenties van een keuze kunnen overzien.

Er zijn kinderen die naar een lager niveau gaan om bij hun vriendjes in de klas te kunnen blijven. Of kinderen die naar sportklas gaan om hun droom als sporter waar te kunnen maken. Op deze manier krijgen kinderen geen focus, kiezen ze geen passende uitdaging. Ze concentreren zich meer op hun (niet altijd even realistische) toekomstdromen dan op hun natuurlijke talenten.

Verwachtingen in de maatschappij

Heb je als ouder een idee wat over tien jaar normaal is op de arbeidsmarkt? Trendwatchers geven unaniem aan dat er geen sprake meer zal zijn van vaste contracten. Dat mensen worden ingehuurd op basis van hun specialisme, voor de duur van een project. Dit vraagt van de huidige generatie dat ze bekend zijn met hun talenten, zich specialiseren en boven de middenmoot uitsteken. Dit staat haaks op onze huidige zesjescultuur. En het verwacht van opvoeders (zowel ouders als school) ook een omslag in denken over de ontwikkeling van kinderen. Er moet zicht komen op aangeboren talenten, de mogelijkheden van training en ontwikkeling van deze aangeboren talenten. Als een kind ergens goed in is, zal het talent niet vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Daar is hulp bij nodig.

Bovendien is er een trendbreuk zichtbaar. Kinderen halen qua opleidingsniveau niet meer automatisch hun ouders in. Waar meisjes en allochtone jongeren nog wel een stijging maken, is dit voor autochtone jongens niet meer het geval. Een kwart van hen haalt het niveau van hun ouders niet meer. Hiermee stokt de sociale stijging van Nederland.

Rol van ouders

Uit onderzoek van het SCP (2010) blijkt dat meer dan 95% van de ouders tevreden is met  hoe de opvoeding van hun kinderen verloopt. Ze voelen zich competent als opvoeder. Ouders zijn cruciaal in het stimuleren of afremmen van de aanleg van hun kinderen. Geen enkel kind wordt een held zonder steun uit de omgeving. Dit geldt niet alleen voor beroemde sporters, maar voor ieder kind. Vaak zijn ouders belangrijke steunpilaren voor mensen die het ver schoppen. Heb je als ouder genoeg tijd om je kind goed te begeleiden in deze belangrijke stap? Of heb je het te druk omdat je zelf in het spitsuur van het leven bevindt met werk, opvoeding, vrienden en andere taken?

Hoe wil je dat jouw kind jou ziet: als zijn beste vriend en maatje zonder veel gezeur en gedoe? Opvoeden met een vrije teugel heeft een ‘grenzeloze generatie’ doen ontstaan die mag doen en laten wat ze wil en die van ouders steeds minder sturing krijgt. Dat werkt de zesjescultuur in de hand. Maar wat als we straks economisch voorbij worden gestreefd worden door landen waar de zo’n cultuur ondenkbaar is? Hoe kijk je dan naar je rol als ouder?

Invloed van ouders

Ouders hebben grote invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. Hoewel ze vaak denken dat hun kinderen, zeker in de tienerleeftijd, nauwelijks naar ze luisteren, zijn zij op veel gebieden nog steeds het belangrijkste referentiekader.

Het is de vraag of de ‘alles is goed houding’ de kinderen van de huidige generatie helpen? Of hebben ze een ander kompas nodig om zich optimaal te ontwikkelen en straks klaar te zijn voor de maatschappij? Om op deze manier het optimale uit zichzelf te halen en een stevige en gelukkige volwassenen te worden. Om terug te komen op waar we begonnen: gaat de huidige schoolkeuze je kind helpen om zijn aangeboren talenten optimaal te ontwikkelen? Staat jouw kind straks klaar voor de maatschappij van morgen?

Drs. Nelly ter Voert is orthopedagoog en onder meer oprichter van TalentKids. Daarnaast houdt ze zich bezig met KidsCompas en de DRIVE-methode.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie