profiel

Geert Bors


Geert Bors
Bekijk mijn profiel

twitter

Mijn (autistische) zoon op de universiteit? Alleen? Op kamers? Hoe dan? hetkind.org/?p=53927

Ongeveer 40 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Kinderombudsman: ‘Niet links, niet rechts. Ik ben alleen partijdig voor kinderen’

6 juli 2014

Geert Bors

‘Meneer Gorbatsjov, bent u een goede vader geweest? En heeft u het gevoel dat u van uw kinderen heeft geleerd?’ Wie durft de oude Russische staatsman dergelijke vragen te stellen? Marc Dullaert dus. Destijds voorman van KidsRights, toen hij succesvol lobbyde voor de Kindervredesprijs. Inmiddels kennen we Dullaert beter als onze Kinderombudsman. Sinds 2011 hebben we een officiële gezagsdrager die pal staat voor de rechten van het kind. Leer hem, via radioprogramma Argos, beter kennen: ‘Ik heb geen behoefte aan ruimhartigheid, maar aan rechtvaardigheid.’

Dullaert argosIn de weken dat de op dat moment aanstaande nieuwe Nationale Ombudsman, Guido van Woerkom, onder vuur lag vanwege zijn Marokkanenopmerking, bood het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos hem een korte cursus ‘Hoe word ik een goede ombudsman’ aan. Dat deed het programma door Kinderombudsman Marc Dullaert te interviewen. Van Woerkom heeft inmiddels de eer aan zichzelf gehouden, maar de Argos-uitzending kan nog steeds dienen als een mooie introductie tot het ambt van ombudsman – een ambt zonder macht, maar met gezag. En in het bijzonder tot kinderombudsman Dullaert.

Hoewel… hoe bloot kan Marc Dullaert zich precies geven – als een gezagsdrager die van onbesproken gedrag dient te zijn en boven elke twijfel verheven? Om aan te geven wat er op het spel staat, opent Argos met deze citaten van Dullaert:
– ‘Ik ben niet van links, rechts of van het midden. Ik ben alleen partijdig voor kinderen.’
– ‘Je bent voortdurend in vuurlinie; je moet elk woord wegen. Dat is af en toe best lastig.’
– ‘Wat je ook doet, er kan je verweten worden dat je politiek bezig bent.’
– ‘Ik heb geen behoefte aan ruimhartigheid, maar aan rechtvaardigheid.’

Toch biedt de uitzending genoeg om Dullaert beter te leren kennen. En te ontdekken wat het betekent om in een land te wonen waar er iemand is die pal staat voor de rechten van het kind, en die de overheid gevraagd en ongevraagd advies mag geven wanneer kinderen in de knel dreigen te raken.

Marc DullaertWat Dullaert al op en top Nederlander maakt, is dat hij de spreekwoordelijke koopman en dominee in zich verenigt. ‘Koopman en pastoor’ is misschien accurater, voor een telg uit een katholieke koopmansfamilie. Marc Dullaert studeerde zowel theologie als communicatie en bedrijfskunde en werkte achtereenvolgens als reclamemaker, omroepman en bij ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland, voor hij in 2011 het ambt van kinderombudsman aanvaardde.

Dullaert was toen al jaren bezig met kinderrechten. In 2003 was hij medeoprichter geweest van de Stichting KidsRights. Pionierend buiten de gebaande paden, had zijn organisatie al snel het plan opgevat om een Kindervredesprijs in het leven te roepen. Want: als er een Nobelprijs voor de Vrede voor volwassenen bestond, waarom dan niet voor de vaak dappere initiatieven en sprankelende levenskeuzes van kinderen?

Argos laat Dullaert vertellen over zijn de totstandkoming van de Kindervredesprijs, een initiatief waarover al meerdere keren bericht is op hetkind. Allereerst schreef Dullaert het Nobelprijscomité aan, maar vond er geen gehoor: hoe mooi ze het idee ook vonden, met zijn honderd jaar oude statuten, zag het comité geen mogelijkheid een kindervredesprijs in het leven te roepen. Dullaert liet het er niet bij zitten en kwam op het spoor van de groep van oud-Nobelprijswinnaars. Deze club van Nobellaureaten bleek jaarlijks bijeen te komen en wordt voorgezeten door de voormalige Sovjet-staatsman Michael Gorbatsjov (Nobelprijs voor de Vrede 1990).

Dullaert kindervredesprijs 01Daar zat Marc Dullaert, rillend op een koude granieten gang in Moskou, wachtend op zijn gesprek. Tien minuten had Gorbatsjov voor hem vrijgemaakt. Met een streng-ogende tolk als intermediair, begon Dullaert zijn zaak te bepleiten. Dat een jong tapijtknopertje die in zijn eentje een protestmars optrommelt, net zo goed een vredesprijs zou moeten kunnen krijgen als een volwassen wereldleider. Dat je met zo’n prijs niet alleen waardering naar een individueel kind uitspreekt, maar meer nog dat je bepaalde prangende issues zou kunnen agenderen. Het raakte Gorbatsjov niet.

“Toen dacht ik in een flits: ik gooi het over een andere boeg. En dus vroeg ik: ‘Vindt u dat u een goede vader bent geweest? En dat u een goede grootvader bent? En heeft u het gevoel dat u iets van uw kinderen en kleinkinderen heeft kunnen leren?’” Bij de eerste vraag had Gorbatsjov nog verbaasd gekeken, maar wel antwoord gegeven. Bij de laatste vraag was hij geroerd. “Dat is wat ik wil met de kindervredesprijs”, sprak Dullaert. “Ik geloof dat we iets van kinderen kunnen leren”. De prijs kwam er.

Dullaert kindervredesprijs 02Hoeveel mensen zullen Gorbatsjov, de man die de wereldgeschiedenis veranderd heeft, ooit zo aangesproken hebben? Geen wonder dat Dullaert zijn mannetje staat, bijvoorbeeld als het gaat om asielproblematiek en het kinderpardon, waarover het de rest van het radio-interview gaat. Aan het eind zegt de kinderombudsman dat Nederland het internationaal nog altijd prima doet, maar geen gidsland meer is. Met negentig procent van de kinderen in Nederland gaat het goed. Maar 500.000 kinderen zitten in de knel – vanwege armoede, vechtscheidingen, geweld, mishandeling. “Dat is één kind per klas”, rekent Dullaert voor. “En u doet het voor die tien procent”, besluit de interviewer. “Ook voor tien kinderen zou ik het doen”, antwoordt Dullaert.

 

Luister hier het hele Argos-interview terug
Lees hier meer over Marc Dullaert
Volg de kinderenombudsman op Twitter: @kinderombudsman

Geert Bors, redactie hetkind

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie