profiel

Hartger Wassink


Hartger Wassink
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
‘Ons Onderwijs 2032’ vraagt om genuanceerde reactie: ‘Docenten, neem je kans en verantwoordelijkheid!’

1 april 2016

Hartger Wassink

De toon van de reacties op het eindadvies van het Platform Onderwijs2032, dat afgelopen januari gepresenteerd werd, stond in schril contrast met de brede dialoog die in het jaar ervoor gevoerd was. Plotseling leek het wel – zo schrijft Hartger Wassink – of de discussie 10 jaar terug werd gezet, toen ‘onderwijzend Nederland’ kon worden ingedeeld in twee kampen: vóór of tegen het Nieuwe Leren. Nu is er ook een ander, genuanceerder geluid uit het docentenkorps gekomen. Met een oproep om in gesprek te blijven, om samen te praten over wat nog mist aan het advies, voordat het in beleid kan worden omgezet. ‘Docenten, neem je kans en je verantwoordelijkheid!’

oderwijs2032Onderstaande oproep de groep docenten zou ik van harte willen ondersteunen. Waarom? Omdat er wel degelijk veel veranderd is in tien jaar. Er heeft juist een mooie ontwikkeling plaatsgevonden de afgelopen jaren. Op steeds meer plaatsen namelijk geven leraren en schoolleiders, samen met de leerlingen en hun ouders, op hun eigen manier vorm aan onderwijsontwikkeling.  Dat kun je zien, als je je ogen en oren de kost geeft. En Dat zijn soms behoorlijke grondige vernieuwingen, soms heel kleine, maar toch betekenisvolle veranderingen in hun aanpak.

Rode draad van die vernieuwingen is, dat het vanuit ‘het veld’ zelf komt, soms zelfs tegen regelgeving in. En een andere rode draad is dat die leraren en schoolleiders zoeken naar onderbouwing en legitimatie van die aanpak. Waarbij ze lang niet altijd uitkomen met de gangbare theorieën en benaderingen. Dat is iets waar ik vanuit NIVOZ/hetkind dagelijks een bijdrage aan probeer te leveren.
Vandaar dat ik deze oproep van deze groep leraren  graag onder de aandacht brengen.

Hartger Wassink werkt als medewerker van het NIVOZ Forum aan de verbetering van de dialoog tussen onderzoek en praktijk in het onderwijs. Daarnaast helpt hij als zelfstandig adviseur leraren, leidinggevenden en bestuurders bij het voeren van de professionele dialoog in de school.

De oproep

(van blogsite OnderzoekOnderwijs.Net, met intro Dick van der Wateren)

Wij ontkennen niet dat er aan het Eindadvies van de Commissie Schabel wat op- of aan te merken zou zijn. Sterker nog: op een eerdere versie van het rapport hebben we in een andere samenhang & samenstelling uitgebreid kritiek geleverd. We stellen vast dat er op de meeste van die kritiek helaas niet gereageerd en/of geanticipeerd is door de Commissie zelf  – wel overigens door de Tweede Kamer  in de vorm van aangenomen moties. En ja, ook wij stellen zo onze vragen bij procedures die rond de “2032” gevolgd zijn.

Toch willen we met het badwater niet ook het kind weggooien: het is en blijft zinvol om naar een meer samenhangend curriculum voor het gehele funderende onderwijs te kijken, inclusief het VMBO en ook het MBO. “2032” biedt daar in geamendeerde vorm belangrijke aanknopingspunten voor. En: het is en blijft een goed idee om kerncurricula te formuleren, en om scholen en leraren te stimuleren en te faciliteren om de vrijgekomen ruimte daaromheen meer zelf vorm te geven. Ook daarop biedt ‘Schnabel’ een perspectief, en ook dat is voor ons reden om de strekking en de stootrichting van “2032” te blijven omarmen.

(…)

Maar nee, we zien niet in waarom actieve betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing en -verbetering, op landelijke schaal, in de eigen school, op gespannen voet zou staan met het aanpakken van deze en andere problemen. We geloven er wel in dat vakbekwame docenten met veel ruimte en mogelijkheid om zich met collega’s nader te professionaliseren goed, beter onderwijs kunnen verzorgen. Het is daarom dat wij hen – en anderen – oproepen zich niet uit het huidige traject van curriculumherziening terug te trekken. Ook en juist als je het niet, of niet helemaal eens bent met de inhoud van “2032”, met de snelheid van haar implementatie, met haar vage grens tussen ‘wat’ en ‘hoe’, met het gebrek aan toezeggingen over de arbeidsvoorwaarden om dit te kunnen realiseren,  is het raadzaam je niet buitenspel te (laten) zetten en mee te blijven denken. Ook als je eigenlijk andere ideeën hebt over het curriculum is het goed je – samen met collega’s van het vo en het po, ja, ook die van het VMBO en het MBO – actief te laten betrekken bij discussies daaromtrent, en er zo het maximale voor je vak, je beroepsgroep, je school, je leerlingen en jezelf uit te halen. Docenten, neem je kans en je verantwoordelijkheid!

JA – ook ik onderteken deze oproep om verder mee te denken over curricula [adhesiepagina voor docenten en anderen die zich betrokken voelen bij het onderwijs]

Lees de hele oproep hier

Namens zichzelf

 • Alderik Visser – docent Geschiedenis, Thorbecke VO Rotterdam
 • Jasper Rijpma – docent Geschiedenis en Grote Denkers, Hyperion Lyceum Amsterdam
 • Dick van der Wateren – docent Natuurkunde en NLT, Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
 • Anne Bos – docent dans / conrector – Vathorst College Amersfoort
 • Liesbeth Breek – docent Frans – Petrus Canisius College Alkmaar
 • Alexandra Broussard – docent Zorg en Welzijn, leerlingbegeleider
 • Elsbeth van Dijk – docent Beeldende Vorming en Frans, Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
 • Frans Droog – docent Biologie, Mens en Natuur, Wiskunde
 • Jelmer Evers – docent Geschiedenis – UniC
 • Henk ter Haar – docent Nederlands/teamleider, Guido de Bres Arnhem
 • Els de Jong – docent Levensbeschouwing/decaan Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
 • Jasmijn Kester – docent Nederlands, rector – Vathorst College
 • René Kneyber – docent wiskunde, Oosterlicht College Nieuwegein
 • Elly Loman – docent Aardrijkskunde, rector – Hyperion Lyceum
 • Wouter Meijer – docent Geschiedenis, Vathorst College Amersfoort
 • Bart Ongering – docent Engels, Openbare Scholengemeenschap Bijlmer Amsterdam
 • Pieta Redder – groepsleerkracht Goejanverwelleschool Gouda
 • Simon Verwer – docent Filosofie en Grote Denkers, Hyperion Lyceum Amsterdam
 • Hester IJsseling – groepsleerkracht/bouwcoördinator De Kleine Reus Amsterdam
 • Marjolein Zwik – groepsleerkracht basisschool Noordeinde Zoetermeer

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie