profiel

Machiel Karels


Machiel Karels
Bekijk mijn profiel

twitter

Tips en tops: er moeten betere manieren zijn om feedback te geven hetkind.org/?p=64347

Ongeveer 8 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijs en vorming

25 maart 2018

Machiel Karels

Geplaatst in:

Gert Biesta reflecteert op het onderwijs aan de hand van een aantal invalshoeken en pedagogische thema’s in zijn boek Het prachtige risico van onderwijs. Hij wil hiermee een taal ontwikkelen waarmee de processen van onderwijs en vorming op een nieuwe manier doordacht kunnen worden. Onderwijsadviseur Machiel Karels vat zijn boek samen. Dit artikel is afkomstig van Wij-leren.nl.

Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie

Vragen over goed onderwijs moeten altijd beantwoord worden in relatie tot wat men er mee wil bereiken. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie.

Onderwijspedagogische processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen.

  • Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
  • Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken.
  • Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

“Onderwijs is noodzakelijkerwijs gericht op de vrijheid en zelfstandigheid van degenen die onderwezen worden.”

Zwakke manieren

Onderwijs wat aandacht geeft aan de bovengenoemde domeinen kan alleen opereren op zwakke, existentiële manieren en niet op krachtige, metafysische werkwijzen. De term ‘zwak’ verwijst naar het feit dat onderwijspedagogische processen en praktijken niet op een machineachtige manier werken. Deze zwakke kracht van onderwijs moet niet worden gezien als een probleem wat moet worden opgelost, maar juist als een dimensie die onderwijs onderwijspedagogisch maakt.

Het risico van onderwijs

Deze zwakke manieren nemen een ‘risico’ met zich mee. Tenzij je alle onvoorspelbaarheid uit het onderwijs wil uitbannen. Elk handelen in het onderwijs neemt namelijk hoe dan ook een risico met zich mee. Dit risico bestaat omdat het in het onderwijs niet gaat om het vullen van een vat, maar om het ontsteken van een vuur. Onderwijs is geen interactie tussen robots, maar een ontmoeting tussen mensen. Leerlingen zijn geen objecten die moeten worden getraind en gedisciplineerd, maar het zijn handelende en verantwoordelijke subjecten, individuen.

Zonder dit risico van onderwijs krijg je sociale reproductie van makke objecten. Maar als we het risico van onderwijs willen nemen en omarmen, komt er ruimte voor het ‘in de wereld komen’ van vrije en unieke individuen.

“Als we alle risico uit het onderwijs verbannen, is er een grote kans dat we het onderwijs zelf elimineren”.

Zeven thema’s

Het boek biedt een reeks van perspectieven op een hoofdthema, in plaats van de ontvouwing van een strakke betooglijn. Deze zeven thema’s zijn: scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie, virtuositeit. Ze worden hieronder kort beschreven.

1. Scheppen

De ‘daad’ van schepping door middel van onderwijs moeten we niet begrijpen als het in het bestaan brengen van ‘zijn’, maar eerder als ‘zijn’ tot het leven te brengen.

Je kunt schepping dus benaderen vanuit een krachtige, metafysische benadering of vanuit een zwakke, existentiële benadering. Bij de eerste benadering speelt dwang een rol. Bij de ‘zwakke’ benadering gaat het om een domein van betekenis, significantie, moraliteit en ethiek. Op deze manier wordt subjectiviteit een ethische gebeurtenis.

Lees hier verder.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie