profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Onderwijsavond met Edith Hooge: ‘Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker’

28 mei 2015

robvanderpoel

Geplaatst in:

Edith Hooge verzorgt op woensdag 7 oktober de tweede Onderwijsavond in Driebergen. Met haar titel –  ‘Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker’ – kiest ze een thema waarin ze vanuit haar vakgebied  – hoogleraar Board and Governance in Education bij de Universiteit van Tilburg – de nodige inspiratie en legitimatie kan bieden. Edith Hooge is de tweede spreker in de reeks van zes inspirerende avonden dit schooljaar. Theater Maitland, dat doorgaans met 270 mensen snel gevuld is, is opnieuw de sfeervolle plaats van handeling. Lees meer.

Hetkind-themalogo-onderwijsavondOp weg naar goed onderwijs? De zes onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.Hieronder vindt u data en de namen van de sprekers en een inleiding van prof. dr. Edith Hooge.

registermcogax71EALerarenregister
De houders van een passepartoutkaart (6 x toegang onderwijsavonden) ontvangen een digitale entreekaart die per avond moet worden afgestempeld/afgetekend. Aan het eind van het seizoen (laatste onderwijsavond) wordt de strippenkaart ingeruild voor een deelnamebewijs met een stempel van registerleraar (10 register-uren). Voor het verkrijgen van een deelnamebewijs is deelname aan vijf avonden per seizoen verplicht.

De afgelopen jaren zijn een groot aantal sprekers verschenen, zoals…
in 2014-2015: Luc Stevens, Johan Deklerck, Jan Wiegers, Peter Heerschop en Marcel van Herpen, Anne Speckens, Jo Hermanns en Henk Oosterling.
in 2013-2014: Paul Verhaeghe, Paul Frissen, Joseph Kessels, Monique Volman, Kees van der Wolf,  Gert Biesta en Max van Manen.
in 2012-2013: Toshiro Kanamori, Micha de Winter, Rob Martens, Dolf van den Berg, Jelle Jolles, Jos Kessels en Charlotte Visch.
in 2011-2012: Luc Stevens, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Ferre Laevers, Bas Levering, Ludo Heylen, Martine Delfos en Beate Letschert.

Op hetkind.org en  achter deze link vindt u verslagen en korte video-registraties.

EdithHoogeEen goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker

Tekst volgt.

Mijn oratie ‘Besturing van autonomie’ uit 2013 en mijn essay voor de dag van het onderwijsbestuur uit 2014 “Hoge verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing” zijn achter de link ook te lezen.

U kunt nu al kaarten bestellen, dan wel in passe-partoutvorm. Gelet op de animo  die almaar toeneemt, geen slecht idee om teleurstelling te voorkomen. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Theater Maitland in Driebergen (op landgoed De Horst) is de inspirerende plek waar we samenkomen. Wees wel op tijd met tickets bestellen. Het gebeurt steeds vaker dat de zaal met 300 mensen vol is. Een losse entreekaart kost 30 euro. U kunt zich HIER aanmelden. Een passe-partoutkaart kost 155 euro. Wilt u met een schoollteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift en is er korting mogelijk. Haar email is info@nivoz.nl

Overzicht data en sprekers in schooljaar 2015-2016

Donderdag 10 september: Mark Mieras
Wetenschapsjournalist en auteur, in het bijzonder op het gebied van hersenonderzoek.

Woensdag 7 oktober: Edith Hooge
Titel: Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker
Hoogleraar ‘Boards and governance in education’. Goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht en maatschappelijk ondernemerschap zijn centrale thema’s in haar onderzoek en publicaties.

Donderdag 21 januari: Vincent Bijlo
Cabaretier, schrijver en columnist, die vanaf zijn geboorte blind is

Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Voormalig hoogleraar aan de Radboud Docenten Academie

Woensdag 13 april: Ido Weijers
Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming.

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Docenten en onderzoekers bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam


Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie