profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsavond met Jan Wiegers (Cito) in Driebergen: ‘Zin en onzin van toetsing en examinering’

4 juli 2014

robvanderpoel

Geplaatst in:

Hetkind-themalogo-onderwijsavondOp woensdag 12 november 2014 zal Jan Wiegers de derde onderwijsavond van het schooljaar verzorgen in Driebergen. Hij is lid van de Raad van Bestuur van CITO. De titel van Wiegers’ voordracht is: Zin en onzin van toetsing en examinering (en de rol van Cito)

wiegersssZeven data, zeven sprekers van naam en faam. Het NIVOZ heeft in samenwerking met hetkind een programma samengesteld van zeven inspirerende onderwijsavonden voor het schooljaar 2014-2015. Ze bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien.

Een inleidende tekst van de hand van de spreker:

Zin en onzin van toetsing en examinering (en de rol van Cito)

Docenten volgen en beoordelen het leerproces van hun leerlingen voortdurend. Leren wordt afgewisseld met informele evaluatiemomenten die als vanzelf-sprekend in het onderwijsproces zijn opgenomen. Alle leerlingen worden regelmatig, tijdens meer formele evaluatiemomenten, langs dezelfde lat gelegd en wordt een proefwerk, schriftelijke overhoring of toets afgenomen of worden werkstukken en presentaties beoordeeld. Leerkrachten, ouders en ook de leerlingen willen weten waar ze staan, in vergelijking met anderen of met het niveau dat verwacht wordt. Scholen proberen een veelzijdig en zo volledig mogelijk beeld van de leervorderingen van leerlingen te krijgen.

Naast toetsing en evaluatie ter ondersteuning van het leerproces van leerlingen, kennen we summatieve evaluatie waarbij aan het eind van het leertraject het niveau waarop leerlingen kennis, vaardigheden of competenties beheersen in kaart wordt gebracht. De resultaten van dit soort toetsen, zoals eindtoetsen en examens, geven richting aan de aan de keuze voor een passend vervolgtraject en vormen een belangrijk gegeven bij beslissingen over kwalificatie, plaatsing of selectie.

Toetsing en evaluatie zijn een onlosmakelijk deel van het onderwijsproces en nut en noodzaak hebben eigenlijk nooit ter discussie gestaan. De recente ophef over een centrale eindtoets, kleutertoetsen en referentietoetsen gaat in feite niet over de toetsen zelf, maar de rol die ze in ons onderwijsstelsel spelen. Het gaat over de wettelijke verplichting om toetsen af te nemen en het gebruik van de resultaten bij de sturing van het onderwijs.

Jan Wiegers zal in zijn inleiding ingaan op de functies van toetsen en examens, maar ook spreken over de actuele publieke discussie rondom toetsing en hoe Cito daar in staat.


De Onderwijsavonden worden traditioneel gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter 
deze link leest u over de hele serie, over de exacte data en de spreker. Vanwege grote belangstelling voor de onderwijsavond met Peter Heerschop en Marcel van Herpen op 15 januari is een extra avond op vrijdag 16 januari ingelast.  Voor die avond zijn er weer kaarten beschikbaar. Een losse entreekaart kost 30 euro. Alle passepartout-kaarten zijn inmiddels uitverkocht.

–> U kunt zich HIER aanmelden


Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie