Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Stemming van hetkind
twitter

Prestatiepijn in het onderwijs: ‘Vind je talent! Word nóg excellenter!’ hetkind.org/?p=57917

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Coalitie

Hetkind-themalogo-coalitieGeïnspireerd op de The Essential Schools in de VS, die zich verbonden weten door hun tien praktische uitgangspunten, heeft Rikie van Blijswijk in 2014 het initiatief genomen om een duurzame leergemeenschap, de Coalitie van hetkind, te starten met de zeven leidende principes van hetkind als fundament.

Heb jij de sterke ambitie jezelf en jouw school blijvend te ontwikkelen? Dan ben je welkom in de Coalitie van hetkind. Na de zomer – op 6 september 2017 – starten we weer met een nieuwe groep. We nodigen jou, leraar/docent, schoolleider/rector, bestuurder uit om mee te doen. Met anderen vorm je een duurzame leergemeenschap, voor één cursusjaar lang. We hebben zeven Coalitie bijeenkomsten in Driebergen. Lees verder, over mogelijkheden, deelname en aanmeldingen. Maar ook over ervaringen van recente deelnemers.

Herken jij jezelf in de opdracht om die onderwijspraktijk te creëren waarin ieder kind erbij hoort en laat zien wat het kan? Denk en handel jij vanuit een positief en geëmancipeerd mensbeeld en neem je in jouw lespraktijk het perspectief van de leerling in? Ben jij als leraar of schoolleider je eigen instrument in de verdere ontwikkeling van goed onderwijs? Denk jij na over (de ontwikkeling van) jouw pedagogische opdracht en de verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft in de ontwikkeling van onze maatschappij?

In dat geval is deze Coalitie-groep van hetkind voor jou een prachtkans.

De Coalitie verbindt jou met andere onderwijsgevenden die ook op weg zijn met hun eigen ontwikkelingsproces; die al kunnen laten zien dat het kan, maar met elkaar méér kracht willen en kunnen ontwikkelen dan alleen. In de Coalitie zoek je elkaar op en werk je met elkaar aan die pedagogisch georiënteerde school. Tegelijkertijd laat je je horen en zien in het publieke debat over onderwijs en wordt je als zodanig serieus genomen, mede gebaseerd op de krachtige ontwikkelingen in je schoolpraktijk.

BLOG VAN Frederique Oolbekkink:
‘In plaats van mij te laten leiden leiden door de waan van de dag wil ik bij de kern blijven en dat is het kind en zijn mijn leerkrachten’

BLOG VAN Ginny Schoppers:
‘De schoolleider die ik ben: de kracht van kwetsbaarheid’

Wat?
In de Coalitie deel je met elkaar waar je voor staat en welke vragen en zorgen je hebt werkend vanuit pedagogische waarden en oriëntaties. De Coalitie vormt een groep ‘critical friends’  die elkaar steunt in deze ambitie én kritische vragen stelt, oefent in het hanteren van ieders persoonlijk moreel kompas en voortdurend herinnert aan het voornemen daarop te (blijven) koersen. Deelname aan de Coalitie vraagt moed, openheid, zelfreflectie, legitimering en commitment aan de ambities die we met elkaar delen. De Coalitie is een ruimte om te exploreren, waardoor de gewenste toekomst dichterbij komt. Voor jou en jouw leerlingen.

Hoe?
Voorop staat dat we een vitale ruimte creëren waarbinnen het kwalitatieve gesprek plaatsvindt. Niet zozeer het antwoord, als wel het leren stellen van de juiste vraag staat centraal in alle bijeenkomsten. Wie meedoet voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van zijn/haar school én het gesprek in de coalitie. Deelnemers vinden in dit proces support en inspiratie bij elkaar.

Kader
Het gesprek in een professionele leergemeenschap wordt pas dan betekenisvol als de deelnemers bereid zijn…

… zich aan hun gezamenlijke weg te committeren.
… kwetsbaar te zijn en zich op ‘de plek der moeite’ willen laten steunen door anderen én
… elkaar te inspireren en verder te helpen met goede verhalen en goede praktijk.

Met elkaar zullen we ontdekken wat werkt in het professionele gesprek en wat niet. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde (gaan) denken en op dezelfde manier handelen. Er zal alle ruimte zijn voor dialoog en diversiteit.

Leraar/schoolleider en docent/rector
De ervaring van afgelopen jaren heeft ons geleerd dat deelname van twee collega’s verbonden aan dezelfde onderwijspraktijk, school of organisatie, het krachtigst is. Individuele deelnemers, die zelf krachtig vooruit willen, zijn uiteraard ook van harte welkom. Komend schooljaar starten we met één of meer groepen van max. 16 mensen.

Wanneer en waar?
De zeven Coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, bij het NIVOZ in gebouw Vossesteyn op landgoed De Horst van 13.30 tot 17.00. op de middagen van de onderwijsavonden:

De data voor 2017-2018 zijn (onder voorbehoud):
Woensdag 6 september 2017
Donderdag 5 oktober 2017
Woensdag  15 november 2017
Donderdag 11 januari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Woensdag 12 april 2018
Woensdag 6 juni 2018

De kosten?
Iedereen die zich committeert betaalt voor alle bijeenkomsten gedurende het hele schooljaar € 850,- (excl. btw). incl. zeven maaltijden ter afsluiting en deelname aan alle onderwijsavonden.

Facilitators van Coalitie-bijeenkomsten 2017-2018 : Rikie van Blijswijk (medewerker stichting NIVOZ); Merel Boon (docente pedagogiek op de  vrijeschool Pabo van de Hogeschool Leiden) Ton van Rijn (voormalig directeur Wittering.nl); Nickel van der Vorm (medeoprichter stichting NIVOZ en verantwoordelijk voor maatschappelijke innovaties); Merlijn Wentzel (docente Pedagogische tact)
(onder supervisie van prof. dr. Luc Stevens)

Vragen, informatie en aanmelding
Je kunt bellen als je meer informatie en/of vragen hebt met: Rikie van Blijswijk: 06-50202682 en Merlijn Wentzel: 06- 54215253.
Je kunt je ook direct aanmelden door een mail te sturen naar J.vandergrift@nivoz.nl o.v.v. deelname Coalitie 2016-2017.

COALITIES UIT HET VERLEDEN

De Coalitie van HETKIND vormt een krachtbron voor onderwijsmensen die in hun eigen praktijk (willen) werken met de zeven leidende principes, dan wel verbinding hebben met de uitgangspunten van Pedagogische Tact en Leiderschap, de trajecten van stichting NIVOZ, dat initiatiefnemer is van platform hetkind.

De Coalitie in schooljaar 2015-2016 bestond uit:

Yvonne Rozeman–Zandhuis en Marije Tamis (Pater Jan Smitschool), Kim Verheijen (Basisschool de Korenaer), Neelke Ebben (SO/VSO de Zwengel), Angela Horsten (Xpect Primair), Nicole Wouters (Basisschool Klinkers), Monique Aben (Basisschool de Borne), Anja Otten en Ingrid Heurneman (Sccsschl 3.0), Edith van Montfort (SKBO Oss), István Turi (BS De Fonkeling), Rian Koot (OBS De Bienekebolders), Linda Denissen (De Kleine Akkers), Kirsten Krebbekx (De Nieuwe School), Ginny Schoppers en Jenna Gudden (Basisschool De Zonneboom), Gillian Quanjer en Marja van Ass (Hogeweerd-school), Frederique Oolbekkink, Gerbrig Vossebelt en Marlette v.d. Kaa (OBS De Barchschole), Wendy van Bogget en Anne-Will Jacobs (Antoon van Dijkschool), Melanie Barten en Monique Voss (VSO Korenaer), Marieke Hamburg en Mieke Michiels (de Vijfhoeven), Femke Ooms en Suzanne Vriesendorp (Basisschool de Twaalfruiter), Lea Hoftijzer en Janneke de Koster (Stichting Onderwijs Primair), Marlies Breijs en Christa Prinsen (Openbare Daltonbasisschool De Horizon), Marianne Rongen (Wittering.nl), Baltus van Laatum (Spinoza Lyceum), Saskia de Bruijne en Sharon Crane (OBS De Kleine Wereld), Jan Bos en Margriet Roeleven ( RKBS de Bras), Anton Nanninga (RSG Pantarijn).

De Coalitie in schooljaar 2016-2017 bestond uit:

Marlie de Wijs; Monique Kanters; Beppie Smit; Marianne Rongen; Edith van Montfort; Linda Denissen; Lea Hoftijzer; Martine Geerts; Monique Aben; Mariët ten Berge; Bonny Mook; Jan Bos; Margriet Roeleven; Erik Schwab; Istvan Turi ; Lucienne Pourrier; Saskia de Bruijne ; Haico van Velzen; Jeroen Goes; Kim Gaalman; Walthera Jansen; Vera Tonino; Lisalotte Pires; Ton van Gurp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie